Privacybeleid

Hier vind je de privacyverklaring van Gabrielle Pinkster. Hierin wordt omschreven hoe ik omga met de persoonlijke gegevens die ik verzamel.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verzamel en hoe ik daar vervolgens mee omga. Zo leg ik uit waar en voor welke doelen ik jouw gegevens opsla. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je van die rechten gebruik kunt maken. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Ik raad je daarom aan om de verklaring periodiek te raadplegen.

Gabrielle Pinkster – redactie en letteren

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Gabrielle Pinkster, dat ben ik dus. Als zelfstandig redacteur help ik je om jouw teksten zo leesbaar en duidelijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan web- en folderteksten, verhalen en boeken. Daarnaast vertel ik graag mijn eigen verhalen, en deel ik leuke letterenfeitjes.

Er zijn situaties waarin ik jouw gegevens verzamel. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door mij, neem dan gerust contact met me op!

G.pinkster@gmail.com | +31(0)6-45043418

Europaweg 8 | 9723 AS | Groningen

KvK-nummer: 58532978

Btw-nummer: NL001680245B71

 

Doel gegevens

Gabrielle Pinkster – redactie en letteren is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Gabrielle Pinkster. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Gabrielle Pinkster. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

  Vanaf maart 2020 stuur ik via de e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht   op   kennisdeling.  Je   voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op mijn website gabriellepinkster.nl.  Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden

  2. Contact opnemen

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Gabrielle Pinkster via e-mail, telefoon of messengerapps als WhatsApp.  Ik zal hierbij alleen vragen om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 2. Analytics

  Gabriellepinkster.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel    omdat    verwerking    noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die ik ontvang en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. MailChimp – De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.
 2. Gmail – Mijn e-mail wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.
 3. WPEngine – De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die jij achterlaat op de website gabriellepinkster.nl zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw   gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gabrielle Pinkster, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd.  Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar g.pinkster@gmail.com.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact met mij opneemt via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.  Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De   gegevens   die   Analytics   op   de   website   verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.  Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen    beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door mij of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Gabrielle Pinkster. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast   wordt   jouw   bezoek   aan   onze   website beveiligd door een SSL-certificaat.  Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is.  Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

  1. Recht op inzage – Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact met mij op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  2. Recht op rectificatie – Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit door mij te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.
  3. Recht op overdracht – Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij mij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dien ik al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  4. Recht op wissen van gegevens – Wil je niet langer dat jouw gegevens bij mij vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  5. Recht op het indienen van een klacht – Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga. Dit kan via deze link.
  6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) – Wil jij niet dat ik jouw gegevens gebruik? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van deze rechten kan via g.pinkster@gmail.com

Plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Gabrielle Pinkster – redactie en letteren via e-mail.  Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief   te   kunnen   versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, dan kan ik de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij met mij hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal ik daarvoor eerst om jouw toestemming vragen.

Ik behoud het recht om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gabrielle Pinkster – Redactie en letteren te beschermen.  Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

g.pinkster@gmail.com | +31(0)6-45043418

Europaweg 8 | 9723 AS | Groningen

KvK-nummer: 58532978

Btw-nummer: NL001680245B71