Dutch Heritage Tales – biografieën op maat

 

The fact that Marja could do a biography of my dear Dutch mother-in-law was a gift for our family. That it could be translated into English for me and my daughters to fully read and comprehend with our limited Dutch made it a lifetime treasure and family heirloom. Good translation is more than the right words in the right order. Gabrielle Pinkster’s adept translation communicated not only the literal translation but my mother- in-laws verbal style, the nuances of her speech and her distinctive voice.

 

Stephanie van Manen- Vocolo. USA

Wie ouder wordt, denkt onvermijdelijk terug aan het verleden. En wie in het buitenland woont, neemt letterlijk afstand van wat eens was. Ieder mens draagt zijn eigen boeiende verhaal met zich mee. Laat uw herinneringen niet verloren gaan. Uw biografie is immers een monument van onschatbare waarde voor uw partner, (klein-) kinderen, broers en zussen en voor dierbare vrienden.

Samen met Marja Slinkert lever ik biografieën op maat. Zij schrijft ze, ik vertaal ze.

Meer over Marja Slinkert

“Wilt u uw levensverhaal bewaren?
Een overzicht krijgen van uw familiegeschiedenis?
Bij uw pensionering uw werkzame leven in kaart brengen?
Terugblikken naar aanleiding van uw huwelijksjubileum?
Aan de hand van uw herinneringen schrijf ik uw biografie.”

www.marjaslinkert.nl
marja.slinkert@gmail.com
+31 33 46 53 808
+31 6 40 28 90 56

Volg Dutch Heritage Tales op Facebook

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren